Electric waste management

All-electric trucks from Volvo are collecting waste in Gotheburg since 2018

Electric waste management

Volvo are looking into more concept solutions for heavy-duty electric trucks for regional transport and inner-city construction in order to reduce pollution.

Drottninggatan

Electric waste management

STORE

null

Drottninggatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Menu