Waste management and recycling

Waste management and recycling are a big part of the Swedish identity

Waste management and recycling

It is common practice to separate household wastes under the kitchen sink, and take them to the municipal recycling stations. In Sweden there is a recycling premium on almost all plastic bottles and cans which is refunded once returned to the store. If you include burning waste to turn it into energy, more than 99 per cent of all household waste is recycled in one way or another.

Drottninggatan

Waste management and recycling

STORE

null

Drottninggatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu